Uppdrag att ta fram inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för planperioden 2026–2037 Diarienummer: LI2023/02737

Publicerad

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för planperioden 2026–2037.

Ladda ner:

Trafikverkets inriktningsunderlag ska redovisas senast den 15 januari 2024
till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet).