Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag att utreda förutsättningarna för insamling, hantering, registrering och rapportering av råvattendata Diarienummer: LI2023/02884, LI2023/00381 (delvis)

Publicerad

Regeringen ger Livsmedelsverket och Sveriges geologiska undersökning (SGU) i uppdrag att utreda förutsättningarna för insamling, hantering, registrering och rapportering av råvattendata.

Ladda ner:

Livsmedelsverket och SGU ska tillsammans göra följande:

 • Analysera och föreslå vilken eller vilka statliga myndigheter som ska
  ansvara för att samla in, hantera, registrera och rapportera om
  råvattendata och hur detta kan ske. Hänsyn ska tas till möjliga
  samordningsvinster med vattenförvaltningen i övrigt.
 • Analysera och föreslå hur dricksvattenproducenterna på ett samlat och
  effektivt sätt ska lämna råvattendata till behöriga statliga myndigheter
  och hur dricksvattenproducenternas ansvar att rapportera in sådan data bör regleras. Myndigheterna ska också föreslå hur rapporteringen ska
  kunna driftsättas.

Livsmedelsverket och SGU ska senast den 29 februari 2024 lämna en gemensam skriftlig delrapport avseende kostnadsdelen till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet) samt senast den 1 juni 2024 en skriftlig slutrapport till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet).

Laddar...