Uppdrag att redovisa åtgärder för att stärka järnvägsunderhållets genomförande och järnvägstrafikens robusthet, tillförlitlighet och punktlighet Diarienummer: LI2023/03037

Publicerad

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att i enlighet med vad som anges under rubriken Närmare beskrivning av uppdraget redogöra för vilka åtgärder som myndigheten genomför och avser att genomföra för att utveckla och stärka sin beställarkompetens och förmåga att planera och genomföra järnvägsunderhåll i syfte att öka robustheten, tillförlitligheten och punktligheten i järnvägstrafiken. Redovisningen ska även omfatta vilka åtgärder som genomförs för att förbättra funktionssättet på marknaden för järnvägsunderhåll och därmed främja förutsättningarna för marknadens aktörer att utvecklas.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas senast den 12 februari 2024 till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet). Trafikverket ska även inkomma med uppföljande rapportering avseende genomförande av redovisade åtgärder och eventuella tillkommande åtgärder senast den 24 juni 2024 och 21 oktober 2024 till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet).