Uppdrag om energiförsörjning för totalförsvaret Diarienummer: KN2023/03802

Publicerad

Regeringen ger Statens energimyndighet (Energimyndigheten) i uppdrag att analysera behoven av energiförsörjning för totalförsvaret. Energimyndigheten ska föreslå en indelning av Sverige i geografiska områden för vilka det ska vara möjligt att identifiera normala energibehov samt uppskatta energibehov för totalförsvaret.

Ladda ner:

Fortsatt analys ska utgå ifrån den geografiska indelningen. Vidare ska en metod för uppskattning av elbehov för totalförsvaret, både vad gäller elektrisk energi och effekt, utvecklas och testas. Energimyndigheten ska inhämta kunskap och synpunkter från Affärsverket svenska kraftnät, bl.a. på förslaget till geografisk indelning.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet) senast den 29 december 2023.