Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Ändring av uppdraget att följa läget inom hälso- och sjukvården avseende covid-19 Diarienummer: S2023/00795

Publicerad

Regeringen ändrar uppdraget till Socialstyrelsen att följa läget inom hälso- och sjukvården avseende covid-19. Uppdraget förlängs och ändras så att Socialstyrelsen ska följa läget inom hälso- och sjukvården när det gäller alla infektionssjukdomar som har stor påverkan på hälso- och sjukvården.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska följa läget inom hälso- och sjukvården avseende infektionssjukdomar med betydande påverkan på hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsen ska även löpande inhämta aktuella uppgifter om exempelvis antalet inneliggande patienter från nationella och regionala datakällor, disponibla vårdplatser inom slutenvård (inbegripet IVA) samt operations-kapacitet.

I uppdraget ingår också att i samarbete med Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) genomföra ett utvecklingsarbete för att upprätthålla informationsförsörjningen av uppgifter från intensivvården.

Uppgifterna bör löpande göras tillgängliga för berörda myndigheter och kunna användas som underlag för forskning. I de fall det är möjligt bör uppgifterna göras lättåtkomliga för olika målgrupper.

Socialstyrelsen ska i arbetet med uppdraget föra dialog med och inhämta eventuella uppgifter från E-hälsomyndigheten, Myndigheten för digital förvaltning, Folkhälsomyndigheten och regionerna. Socialstyrelsen ska också föra dialog med andra myndigheter och aktörer som bedöms relevanta för uppdragets genomförande.

Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 augusti 2024.

Laddar...