Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag om översyn av försörjningstryggheten på gasmarknaderna Diarienummer: KN2024/00116

Publicerad

Regeringen ger Statens energimyndighet i uppdrag att beskriva vilka skyldigheter och rättigheter som olika aktörer på gasmarknaderna omfattas av och vid behov föreslå nya eller ändrade författningar eller anslag för att stärka försörjningstryggheten på gasmarknaderna.

Ladda ner:

Beskrivningar och förslag ska avse aktörer längs det västsvenska naturgassystemet, på Stockholms gasnät, på marknaden för flytande naturgas och på vätgasområdet.

Uppdraget avgränsas på så vis att det inte omfattar biogasmarknaderna
utanför gasnäten. Eventuella förslag ska åtföljas av konsekvensanalyser. Om
myndigheten kommer fram till att ett visst förslag inte bör lämnas ska även
anges vilka konsekvenser det innebär.

Statens energimyndighet ska när uppdraget utförs inhämta synpunkter från
Affärsverket svenska kraftnät, andra berörda aktörer i beredskapssektorn
energiförsörjning, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och
Försvarsmakten. Statens energimyndighet bör också inhämta synpunkter
från andra relevanta aktörer inom framför allt värme och elbransch samt
Svenskt Näringsliv.

Statens energimyndighet ska senast den 27 mars 2025 lämna en skriftlig
redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet).

Laddar...