Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag till Trafikverket att föreslå hur villkoren för statlig medfinansiering av samhällsekonomiskt lönsamma och kostnadseffektiva åtgärder i steg 1 och steg 2 av fyrstegsprincipen kan förtydligas Diarienummer: LI2024/01376

Publicerad

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att lämna förslag på hur gällande villkor för statlig medfinansiering av kommunala och regionala åtgärder i steg 1 och steg 2 av fyrstegsprincipen kan förtydligas i relevanta förordningar.

Ladda ner:

Trafikverket ska senast den 14 februari 2025 redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet).

Laddar...