Remiss

Remiss SOU 2014:75 Automatiserade beslut - färre regler ger tydligare reglering

Publicerad Uppdaterad

Den 26 mars 2009 beslutade regeringen att tillkalla en delegation med uppdrag att samordna myndigheternas it-baserade utvecklingsprojekt och skapa goda möjligheter för myndighetsövergripande samordning (dir. 2009:19). Delegationen antog namnet E-delegationen. Den 26 november 2014 överlämnade E-delegationen sitt delbetänkande Automatiserade beslut - färre regler ger tydligare reglering. Betänkandet skickades därefter på remiss till den 11 maj 2015. Inkomna remissvar finns publicerade nedan.

Ladda ner: