Remiss från Socialdepartementet

Remiss SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet Diarienummer: S2015/2282/FS

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är den 27 oktober 2015.