Remiss SOU 2015:56 Får vi det bättre? Om mått på livskvalitet

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat SOU 2015:56 Får vi det bättre? Om mått på livskvalitet.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är den 30 december 2015.