Remiss från Socialdepartementet

Remiss för Ett tandvårdsstöd för alla – fler och starkare patienter Diarienummer: S2015/05570/FS

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat SOU 2015:76 Ett tandvårdsstöd för alla – fler och starkare patienter. I denna remiss remitteras även ett PM från TLV ”Uppdrag att säkerställa tillgång till en prisjämförelsetjänst för tandvård” (S2015/06302/FS).

Ladda ner:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.