Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av utredning om införlivande av EU:s besiktningspaket Diarienummer: N2015/07635/MRT

Publicerad

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat Transportstyrelsens utredning Införlivande av besiktningspaket.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är den 12 februari 2016.

Remissinstanser:

 1. Riksdagens ombudsmän (JO)
 2. Hovrätten för Västra Sverige
 3. Örebro tingsrätt
 4. Åklagarmyndigheten
 5. Polismyndigheten
 6. Kustbevakningen
 7. Kommerskollegium
 8. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac)
 9. Försvarets Materielverk – FMV
 10. Försvarsmakten
 11. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
 12. Arbetsmiljöverket
 13. Tullverket
 14. Naturvårdsverket
 15. Konkurrensverket
 16. Trafikverket
 17. Trafikanalys
 18. VTI – statens väg- och transportforskningsinstitut
 19. Regelrådet
 20. Länsstyrelsen i Norrbottens län
 21. Länsstyrelsen i Västernorrlands län
 22. Region Jämtland Härjedalen
 23. Region Värmland
 24. Region Östergötland
 25. Regionförbundet i Kalmar
 26. Västra Götalandsregionen
 27. Region Skåne
 28. Region Västerbotten
 29. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
 30. Bil Sweden
 31. Bilimportörernas Riksförbund
 32. Husvagnsbranschens Riksförbund
 33. Släpvagnsbranschens Riksförbund (SBR)
 34. Sveriges Fordonsbyggares Riksorganisation
 35. Fordonskomponentgruppen – FKG
 36. Kungliga Automobil Klubben (KAK)
 37. Motorbranschens Riksförbund
 38. Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF)
 39. Motormännens Riksförbund
 40. Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens främjande (NTF)
 41. Vetenskap och Erfarenhet i Trafiksäkerhetsarbetet (VETA)
 42. Gröna Bilister
 43. Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF)
 44. Sveriges Motorcyklister (SMC)
 45. Sveriges Åkeriföretag
 46. Swedish Association for Testing, Inspection and Certification 
  - Swetic Sektion Fordonsbesiktning
  - Swetic TK Lyft
 47. Svenska Taxiförbundet
 48. Trafikförsäkringsföreningen
 49. Svensk Försäkring
 50. Assistancekåren
 51. SMF Skogsentreprenörerna
 52. Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
 53. Transportföretagen
 54. Svenska Transportarbetareförbundet
 55. Kommunalarbetareförbundet
 56. Industrifacket Metall
 57. SEKO, Facket för Service och Kommunikation
 58. Unionen
 59. Maskinleverantörerna
 60. SACE
 61. Mobilkranföreningen
 62. Lastfordonsgruppen (LFG)
 63. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
 64. Riksförbundet Mobil Fritid
 65. Fordonsverkstadsutrustarna – FVU
 66. American car club Sweden – ACCS
 67. Swedish Street Rod Association – SSRA
 68. Svenska Bilsportförbundet – SBF
 69. Svenska Motorcykel och Snöskoterförbundet – SVEMO
 70. Svenska Motorsport Alliansen – SMA

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i utredningen. Utredningen Införlivande av besiktningspaketet är framtagen av Transportstyrelsen och förslagen som presenteras i den är myndighetens egna. Regeringen har inte tagit ställning till innehållet i utredningen.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Remissvaren ska vara inkomna till Näringsdepartementet senast den 12 februari 2016. Vi ser gärna att ni skickar dem per epost, helst i wordformat, till Näringsdepartementets registrator med kopia till Peter Kalliopuro. Uppge diarienummer N2015/07635/MRT.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

Laddar...