Remiss från Socialdepartementet

Remiss SOU 2015:84 Organdonation - En livsviktig verksamhet Diarienummer: S2015/06250/FS

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat SOU 2015:84 Organdonation - En livsviktig verksamhet

Ladda ner:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.