Remiss från Socialdepartementet

Remiss SOU 2015:102 Fråga patienten – Nya perspektiv i klagomål och tillsyn Diarienummer: S2015/08100/FS

Publicerad

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat SOU 2015:102 Fråga patienten – Nya perspektiv i klagomål och tillsyn.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha inkommit till Socialdepartementet senast den 15 april 2016.

Genväg

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.