Remiss från Finansdepartementet

Remiss av promemorian Återvinning ur nedlagda avfallsanläggningar Diarienummer: Fi2016/00774

Publicerad

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat Återvinning ur nedlagda avfallsanläggningar.

Ladda ner:

I denna redovisning fortsätter Naturvårdsverket översynen av avfallsskatten för att om lämpligt ge förslag som gynnar sanering av nedlagda avfallsanläggningar samt utvinning av material och mineraler ur dessa. Uppdraget har genomförts i nära samverkan med Skatteverket som bidragit med delarna om lagen om skatt på avfall.

Remissvaren ska vara inkomna till Finansdepartementet senast onsdagen den 1 juni 2016.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.