Remiss från Finansdepartementet

Remiss av promemorian Avdrag för klimatkompensation genom borttagning av utsläppsrätter

Publicerad

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Avdrag för klimatkompensation genom borttagning av utsläppsrätter.

Ladda ner:

Remissvaret ska ha kommit in till Finansdepartementet senast onsdagen den 27 april 2016.