Remiss från Finansdepartementet

Remiss av promemorian Sänkt mervärdesskatt på mindre reparationer Diarienummer: Fi2016/01196/S2

Publicerad

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Sänkt mervärdesskatt på mindre reparationer.

Ladda ner:

Remissvar ska ha kommit in till Finansdepartementet senast onsdagen den 20 april 2016.