Remiss från Finansdepartementet

Remiss av promemorian Växa-stöd för den första anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare Diarienummer: Fi2016/01152/S1

Publicerad

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Växa-stöd för den första anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast onsdagen den 27 april 2016.