Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Växa-stöd för den första anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare

Publicerad

Regeringen vill göra det lättare för egenföretagare att göra sin första anställning. Därför remitteras i dag ett förslag om sänkta arbetsgivaravgifter för den första anställda, Växa-stöd, så att fler ska våga ta steget att anställa.

Ladda ner:

Förslaget innebär att enskilda näringsidkare som inte har haft någon anställd under 2016 och som anställer en person efter 31 mars i år bara ska betala ålderspensionsavgiften (10,21 procent) på ersättningen till den anställde under de tolv första månaderna. Övriga arbetsgivaravgifter, allmän löneavgift och särskild löneskatt behöver alltså inte betalas. Anställningen ska vara på minst halvtid, i minst tre månader och nedsättningen gäller för löner upp till 25 000 kronor per månad.

Förändringen är inriktad på enskilda näringsidkare eftersom de i låg omfattning anställer och i genomsnitt har lägre inkomster än andra företagare.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017 och ska gälla till och med den 31 december 2021.

Förslaget beräknas minska skatteintäkterna med 410 miljoner kronor 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition

Laddar...