Remiss från Finansdepartementet

Remiss SOU 2016:31 Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat SOU 2016:31 Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast fredagen den 22 juli 2016.