Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-

Remiss av SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat delbetänkandet SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket.

Ladda ner:

SOU 2017:04

Delbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.