Remiss av promemorian Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2018

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2018.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 25 april 2017 kl. 17.00.