Remiss från Finansdepartementet

Remiss av Skatteverkets promemoria Beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige Diarienummer: Fi2017/02786/S3

Publicerad

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat Skatteverkets promemoria Beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 2 oktober 2017.

Genvägar

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.