Remiss från Socialdepartementet

Remiss Ds 2017:29 Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel Diarienummer: S2017/03877/FS

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Ds 2017:29 Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är den 31 oktober 2017.

Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.