Remiss från Finansdepartementet

Remiss av promemorian En effektivare flytträtt av försäkringssparande Diarienummer: Fi2017/03188/FPM

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian En effektivare flytträtt av försäkringssparande.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 16 november 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.