Remiss från Socialdepartementet

Remiss av betänkande SOU 2017:76 Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel Diarienummer: S2017/05519/FS

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat betänkandet Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel SOU 2017:76

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är den 31 januari 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.