Remiss avseende SOU 2017:69 Marknadskontrollmyndigheter – befogenheter och sanktionsmöjligheter Diarienummer: UD2017/14817/HI

Här kan du ta del av vilka remissinstanser som regeringen remitterat SOU 2017:69. Remissvaren ska ha kommit in till Utrikesdepartementet senast den 26 januari 2018.

Ladda ner: