Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Utrikesdepartementet

Marknadskontrollmyndigheter – befogenheter och sanktionsmöjligheter SOU 2017:69

Publicerad

Regeringen beslutade den 9 juni 2016 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att bl.a. kartlägga vilka myndigheter som bedriver marknadskontroll och vilka befogenheter och sanktionsmöjligheter myndigheterna har i denna verksamhet samt att analysera om befintliga befogenheter och sanktionsmöjligheter är lämpliga för att uppnå en ändamålsenlig och resurseffektiv marknadskontroll i Sverige.

Ladda ner:

Till särskild utredare förordnades från och med den 1 september
2016 f.d. justitierådet Annika Brickman.
Som experter i utredningen förordnades från och med den 1 oktober
2016 rättssakkunnige Christian Finnerman, Utrikesdepartementet,
inspektören Karin Rumar, Kemikalieinspektionen, enhetschefen
Mikael Schmidt, Konsumentverket, utredaren Anna Stattin,
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, departementssekreteraren Jonas Wester, Utrikesdepartementet, och juristen Åsa Wiklund Fredström, Arbetsmiljöverket.
Åsa Wiklund Fredström entledigades från uppdraget som expert
från och med den 1 april 2017, och samtidigt förordnades tillförordnade
chefsjuristen Anna Varg, Arbetsmiljöverket, att vara expert i utredningen.
Hovrättsassessorn Sara Vinnefors har varit sekreterare åt utredningen
från och med den 12 september 2016.

Utredningen, som har antagit namnet 2016 års marknadskontrollutredning,
överlämnar nu sitt betänkande Marknadskontrollmyndigheter
– befogenheter och sanktionsmöjligheter (SOU 2017:69).

Med dettaär arbetet slutfört.

Laddar...