Remiss från Miljödepartementet

Remiss av promemorian En anpassning till dataskyddsförordningen av författningar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde Diarienummer: M2017/02676/R

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remissen av En anpassning till dataskyddsförordningen av författningar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde. Övriga yttranden med anledning av remissen finns tillgängliga i departementet.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljö- och energidepartementet senast den 1 december 2017.

Publiceringen av remissvaren på denna webbplats görs enbart för att göra det lättare för allmänheten att ta del av svaren. Alla svar och yttranden med anledning av remissen - även yttranden som inte publiceras på webbplatsen - finns med i underlaget för de politiska beslut som remissen föranleder. Om remissen rör lagförslag som granskas av Lagrådet, finns alla yttranden också med i underlaget för Lagrådets granskning.