Remiss av Statskontorets rapport Stärkt livsmedelskontroll genom ökad kommunal samverkan Diarienummer: N2017/04358/DL

Här kan du ta del av de instanser som Näringsdepartementet remitterat Statsverkets rapport Stärkt livsmedelskontroll genom ökad kommunal samverkan (2017:9)

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 8 januari 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.