Remiss från Kulturdepartementet

Remiss Förslag om grundläggande krav på tillgänglighet med anledning av beredningen av ett nytt mediestöd Diarienummer: Ku2016/02492/MF

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Förslag om grundläggande krav på tillgänglighet med anledning av beredningen av ett nytt mediestöd. Remissen avser förslag till utformning av grundläggande krav på tillgänglighet inom ramen för nytt mediestöd från Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) och underlag från MPRT och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) som ligger till grund för detta förslag.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är den 15 november 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.