Remiss från Finansdepartementet

Remiss av Skatteverkets promemoria Några frågor om arbete mot skattebrott Diarienummer: Fi2017/04041/S3

Publicerad

Här kan du ta del av vilka instanser som Finansdepartementet har remitterat Skatteverkets promemoria Några frågor om arbete mot skattebrott.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 12 mars 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.