Remiss från Finansdepartementet

Remiss av SOU 2018:14 Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen – en utvärdering Diarienummer: Fi2018/00930/RS

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser Finansdepartementet har remitterat SOU 2018:14 Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen – en utvärdering.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den
15 juni 2018.