Förslag till undantag i militärtrafikförordningen (2009:212) när det gäller användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning vid körning av motordrivet fordon Diarienummer: Fö2018/00612/RS

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Pm Förslag till undantag i militärtrafikförordningen (2009:212) när det gäller användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning vid körning av motordrivet fordon.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Försvarsdepartementet senast den
4 juni 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.