Remiss från Miljödepartementet

Remiss av förslag om uppgiftskrav för mycket tunna plastbärkassar Diarienummer: M2018/01086/R

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som inkommit till Miljö- och energidepartementet på förslag om uppgiftskrav för mycket tunna plastbärkassar. Övriga yttranden med anledning av remissen finns tillgängliga i departementet.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljö- och energidepartementet senast den 17 augusti 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.