Remiss av förslag om uppgiftskrav för mycket tunna plastbärkassar Diarienummer: M2018/01086/R

Här kan du ta del av till vilka instanser som Miljö- och energidepartemenetet har remitterat förslag om uppgiftskrav för mycket tunna plastbärkassar.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljö- och energidepartementet senast den 17 augusti 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.