Remiss från Socialdepartementet

En registerlag för Inspektionen för socialförsäkringen Diarienummer: S2023/01513

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser som regeringen har remitterat Ds 2023:13, En registerlag för Inspektionen för socialförsäkringen.

Remissinstanser:

Remissvar:

Sista dag att svara på remissen är den 1 september 2023.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.