Remiss från Socialdepartementet

Remissutskick av EU-läkemedelslagstiftning: Kommissionens förslag på förordning och direktiv om humanläkemedel Diarienummer: S2023/01768

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Kommissionens förslag på förordning och direktiv om humanläkemedel.

Remissvar:

Sista dag att svara på remissen är den 25 september 2023.