Allmänna val

De allmänna val som hålls i Sverige är det yttersta uttrycket för att vi lever i en demokrati. Vart fjärde år hålls val på nationell, regional och lokal nivå till riksdag respektive regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Vart femte år hålls val till Europaparlamentet.

I valen utser väljarna sina företrädare som ska representera dem i de beslutande församlingarna under den kommande mandatperioden.

Alla svenska medborgare som fyller 18 år senast på valdagen och som är eller har varit bosatta i riket har rätt att rösta i de allmänna valen. Medborgare i alla EU-länder samt Norge och Island som är folkbokförda i Sverige och som fyller 18 år senast på valdagen har rösträtt till val till kommunfullmäktige och regionfullmäktige. Utländska medborgare från andra länder måste ha varit folkbokförda i Sverige i mer än tre år i följd före valdagen för att få rösta i val till kommun- och regionfullmäktige. Alla som är medborgare i ett EU-medlemsland och folkbokförda i Sverige får rösta i Sverige till Europaparlamentet.

Mer om de allmänna valen på Valmyndighetens webbplats