Strategier för internationellt bistånd från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Demokratiska republiken Kongo Diarienummer: UF/2013/72323/UD/AF

Publicerad

Ladda ner:

Svenskt utvecklingssamarbete med DR Kongo inom ramen för denna strategi syftar till att bidra till att stärka förutsättningarna för hållbar fred och statsbyggnad samt bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck.

Strategin ska gälla under perioden 2015–2019. Strategin omfattar sammantaget 1 250 miljoner svenska kronor för perioden varav 1 225 miljoner kronor avser Sidas verksamhet och 25 miljoner kronor avser Folke Bernadotteakademins (FBA:s) verksamhet.