Hoppa till huvudinnehåll
Strategier för internationellt bistånd från Utrikesdepartementet

Sveriges regionala strategi för Syrienkrisen

Publicerad Uppdaterad

Syftet med verksamheten inom ramen för strategin är att bidra till att stärka resiliensen, det vill säga motståndskraften, återhämtnings- och anpassningsförmågan, hos den syriska befolkningen och hos utsatta grupper i Syriens grannländer som drabbas hårt av konflikten.

Ladda ner:

Strategin ska även bidra till stärkt demokrati och jämställdhet samt ökad respekt för mänskliga rättigheter i Syrien och för flyktingar från Syrien i angränsande länder. Strategin ska gälla under perioden 2016-2020 och omfattar sammantaget 1,7 miljarder kronor. Insatserna inom ramen för strategin förväntas bidra till:

Stärkt resiliens, värnad mänsklig säkerhet och frihet från våld

Med fokus på försörjningsmöjligheter

• Förbättrade möjligheter till varaktig försörjning för kvinnor och män i Syrien

• Förbättrade möjligheter till varaktig försörjning för kvinnor och män, inklusive flyktingar från Syrien, som befinner sig en i utsatt situation i angränsande länder till följd av Syrienkrisen

Med fokus på ökad tillgång till samhällstjänster

• Förbättrad tillgång till inkluderande och jämlika grundläggande samhällstjänster för människor i Syrien

• Förbättrad tillgång till inkluderande och jämlika grundläggande samhällstjänster för människor, inklusive flyktingar från Syrien, som befinner sig en i utsatt situation i angränsande länder till följd av Syrienkrisen

Med fokus på minskat könsrelaterat våld

• Könsrelaterat våld motverkas och förebyggs i högre grad i Syrien

• Könsrelaterat våld motverkas och förebyggs i högre grad bland människor, inklusive flyktingar från Syrien, som befinner sig en i utsatt situation i angränsande länder till följd av Syrienkrisen

Stärkt demokrati och jämställdhet samt ökad respekt för mänskliga rättigheter

Med fokus på stärkt civilsamhälle

• Stärkt kapacitet hos syriska civilsamhällesorganisationer och lokala strukturer att bedriva påverkansarbete, delta i dialog och bidra till freds- och statsbyggnad

• Stärkt kapacitet hos syriska medieaktörer att tillhandahålla oberoende rapportering och verka för en demokratisk utveckling och ökat ansvarsutkrävande

Med fokus på respekt för mänskliga rättigheter

• Ökad kunskap om mänskliga rättigheter, inklusive barnets rättigheter, och jämställdhet hos syriska civilsamhällesorganisationer och i det syriska samhället

Laddar...