Strategier för internationellt bistånd från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Irak 2017-2021 Diarienummer: UD2017/12565/MENA

Publicerad

Strategi Irak

Svenskt utvecklingssamarbete med Irak inom ramen för strategin ska bidra till freds- och statsbyggande i landet. Syftet är att bidra till ett fredligt samhälle, respekt för mänskliga rättigheter och jämställdhet. Strategin ska gälla under perioden 2017-2021 och omfatta 1 miljard kronor för Sidas verksamhet och 30 miljoner kronor för FBA:s verksamhet för hela perioden.

Ladda ner:

Sidas verksamhet ska bidra till följande mål:

Fredliga och inkluderande samhällen

  • Ökad resiliens i särskilt utsatta områden med fokus på förbättrad,jämställd och jämlik tillgång till grundläggande samhällstjänster.

  • Stärkt kapacitet inom offentliga institutioner på olika nivåer och förbättrade möjligheter till deltagande i demokratiska- och fredsbyggande processer, inte minst för kvinnor.

  • Förbättrade förutsättningar för det civila samhället att organisera sig med särskilt fokus på arbete för fredsbyggande och mänskliga rättigheter, inklusive för

Jämställdhet

  • Ökad jämställdhet samt stärkt respekt för kvinnors och flickors åtnjutande av mänskliga rättigheter.

  • Ökat deltagande för kvinnor i demokratiska- och fredsbyggande processer.

  • Stärkt kapacitet att förebygga och motverka sexuellt och könsbaserat våld.

FBA:s verksamhet ska bidra till följande mål:

  • Förbättrade förutsättningar för försoning och ett inkluderande freds- och statsbyggande.