Strategier för internationellt bistånd från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Colombia 2021-2025 Diarienummer: UD2021/06832

Publicerad

Strategin ska gälla under perioden 2021-2025 och omfattar för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) sammantaget 1 110 miljoner kronor och för Folke Bernadotteakademin (FBA) 45 miljoner kronor.

Ladda ner:

Målet för svenskt internationellt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Utvecklingssamarbetet ska ta sin utgångspunkt i principerna om bistånds­och utvecklingseffektivitet liksom i Agenda 2030, Addis Ababa Action Agenda och klimatavtalet från Paris.