Strategier för internationellt bistånd från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges samarbete med Internationella arbetsorganisationen (ILO) 2022-2025

Publicerad

Denna strategi ska ligga till grund för svenskt samarbete med Internationella arbetsorganisationen (ILO) för perioden 2022-2025. Den fastställer mål, prioriteringar och arbetsformer.

Ladda ner:

Strategin är styrande för Regeringskansliet och för berörda utlandsmyndigheter. Det stöd som förmedlas av Sida och andra myndigheter genom multilaterala organisationer, det så kallade multibi-stödet, ska vara i linje med strategin.