Hoppa till huvudinnehåll

Sveriges regering

Regeringen styr Sverige och är drivande i arbetet med att förändra våra lagar, och påverkar på så vis utvecklingen i vårt samhälle. Sveriges regering består av en statsminister och 23 statsråd.

Sveriges regering 18 oktober 2022 gruppbild på Lejonbacken terrass
Sveriges regering 18 oktober 2022 Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet

Statsråden och departementen

Statsråds­beredningen

Statsrådsberedningen ansvarar för att leda och samordna arbetet i Regeringskansliet.

Statsminister Ulf Kristersson
Ulf Kristersson Stats­minister
Jessika Roswall
Jessika Roswall EU-­minister

Arbetsmarknads­­departementet

Departementet ansvarar för arbetsmarknad, arbetsrätt, arbetsmiljö, jämställdhet och mänskliga rättigheter på nationell nivå samt arbetet mot rasism och diskriminering och för att stärka hbtqi-personers rättigheter. Departementet ansvarar också för integrationsfrågor och arbetet mot segregation.

Johan Pehrson
Johan Pehrson Arbetsmarknads- och integrations­minister
Paulina Brandberg
Paulina Brandberg Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknads­minister

Finans­­departementet

Departementet arbetar med frågor som rör ekonomisk politik, statens budget, skatter, statlig förvaltning, finansmarknad och konsumentpolitik.

Elisabeth Svantesson
Elisabeth Svantesson Finans­minister
Erik Slottner Civil­minister
Niklas Wykman Finansmarknads­minister

Försvars­­departementet

Departementet ansvarar för frågor om Sveriges militära försvar, samordning av civilt försvar och samhällets krisberedskap samt skydd mot olyckor. Departementet planerar på strategisk nivå internationella insatser och säkerhetsfrämjande verksamhet och ger uppdrag till myndigheterna att genomföra samt följa upp dessa insatser.

Pål Jonson Försvars­minister
Carl-Oskar Bohlin Minister för civilt försvar

Justitie­­departementet

Departementet ansvarar för rättsväsendet, asyl- och migrationsfrågor, grundlagar, civilrätt med mera.

Justitieminister Gunnar Strömmer
Gunnar Strömmer Justitie­minister
Maria Malmer Stenergard Migrations­minister

Klimat- och näringslivs­­departementet

Departementet arbetar med frågor som rör klimat, miljö, energi, näringsliv och innovation och ansvarar för strålsäkerhet, friluftsliv och omställningen till cirkulär ekonomi.

Ebba Busch Energi- och närings­minister samt vice stats­minister
Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister
Romina Pourmokhtari Klimat- och miljö­minister

Kultur­­departementet

Departementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur.

Parisa Liljestrand Kultur­minister

Landsbygds- och infrastruktur­­departementet

Departementet ansvarar för frågor som rör landsbygd, livsmedel och areella näringar, regional utveckling, transporter och infrastruktur samt bostäder och samhällsplanering.

Peter Kullgren
Peter Kullgren Landsbygds­minister
Andreas Carlson
Andreas Carlson Infrastruktur- och bostads­minister

Social­­departementet

Departementet ansvarar för frågor om social omsorg, sjukvård och socialförsäkring.

Jakob Forssmed
Jakob Forssmed Social­minister
Acko Ankarberg Johansson Sjukvårds­minister
Anna Tenje Äldre- och socialförsäkrings­minister
Camilla Waltersson Grönvall Socialtjänst­minister

Utbildnings­­departementet

Departementet ansvarar för regeringens utbildnings- och forskningspolitik.

Mats Persson
Mats Persson Utbildnings­minister
Lotta Edholm Skol­minister

Utrikes­­departementet

Utrikesdepartementet och utlandsmyndigheterna ansvarar för Sveriges utrikes-, bistånds- och handelspolitik.

Tobias Billström
Tobias Billström Utrikes­minister
Johan Forssell
Johan Forssell Bistånds- och utrikeshandels­minister
Laddar...