Internationella avdelningen

Uppdaterad

Internationella avdelningen ansvarar bland annat för Sveriges medverkan i internationellt ekonomiskt och finansiellt samarbete. Avdelningen är indelad i två enheter, enheten för internationella finansiella institutioner och enheten för EU-samordning och internationell ekonomisk politik.

Arbetsuppgifterna på avdelningen innebär bland annat att organisera, samordna och medverka vid den politiska ledningens internationella förhandlingar och möten. Avdelningen ansvarar också för att analysera och ge underlag för svenska positioner gällande strategiska, finansiella och policyinriktade frågor, inkl. internationell makroekonomisk analys, som behandlas i EU och internationella finansiella institutioner.

Ansvarsområden och organisation

Chef på avdelningen är Jens Granlund.

Enheten för internationella finansiella institutioner

Enhetens arbete handlar i första hand om att ta fram och bereda svenska ståndpunkter i ekonomiska och finansiella frågor som hanteras av följande internationella institutioner:

 

Enheten för EU-samordning och internationell ekonomisk politik

Enheten ansvarar för frågor rörande EU:s ekonomisk-politiska samarbete, inklusive styrningsfrågor, stabilitets- och tillväxtpakten och EU:s finansieringsstöd. Enheten ansvarar också för samordning av departementets övergripande EU-frågor, inklusive samordning av departements medverkan i bl.a. följande råd, kommittéer och internationella organisationer:

  • Europeiska rådet
  • Ekofin-rådet
  • Ekonomiska och finansiella kommittén
  • Kommittén för ekonomisk politik
  • Coreper
  • OECD

Här når du oss

Telefon: Regeringskansliets växel 08-405 10 00

E-post: finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
Om du vet namnet på den du ska skicka mail till: fornamn.efternamn@regeringskansliet.se

Postadress: Finansdepartementet, 103 33 Stockholm
Besöksadress: Finansdepartementet, Jakobsgatan 24, Stockholm

Är du intresserad av att arbeta hos oss?
Du kan anmäla ditt intresse genom att mejla till ovanstående mejladress.