Rätts- och stabsavdelningen

Uppdaterad

Rätts- och stabsavdelningen ansvarar för Finansdepartementets verksamhetsplanering, budgetsamordning samt ekonomi- och it-administration. Avdelningen ansvarar för dessutom för utformningen av lagförslag och förordningar samt bistår departementsledningen och samtliga avdelningar, förutom finansmarknadsavdelningen och skatte- och tullavdelningen, med råd i juridiska frågor.

Ansvarsområden och organisation

Avdelningen består av två sekretariat:

  • Rättssekretariatet
  • Sekretariatet för verksamhetsstyrning.

Ungefär 20 personer avbetar på avdelningen. Magnus Bengtsson är avdelningschef.

Rätts- och stabsavdelningens sekretariat

Rättssekretariatet

Rättssekretariatet ansvarar för utformningen av lagförslag och förordningar samt bistår departementsledningen och samtliga avdelningar, förutom finansmarknadsavdelningen och skatte- och tullavdelningen, med råd i juridiska frågor.

Ungefär 12 personer arbetar på enheten. Johan Ndure är enhetschef.

Sekretariatet för verksamhetsstyrning

Sekretariatet ansvarar för departementet verksamhetsplanering, interna budgetsamordning samt ekonomi- och it-administration. Sekretariatet ansvarar även för vissa säkerhetsskydds-, krishanterings- och lokalfrågor.

Ungefär 10 personer arbetar på enheten. Fredrik Odelram är tillförordnad chef.

Här når du oss

Telefon: Regeringskansliets växel 08-405 10 00

E-post: finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
Om du vet namnet på den du ska skicka mail till: fornamn.efternamn@regeringskansliet.se

Postadress: Finansdepartementet, 103 33 Stockholm
Besöksadress: Finansdepartementet, Jakobsgatan 24, Stockholm

Är du intresserad av att arbeta hos oss?
Du kan anmäla ditt intresse genom att mejla till ovanstående mejladress.