Angola

Relationerna mellan Sverige och Angola är goda. Sverige var ett av de första länderna som erkände Angola 1975 och diplomatiska relationer upprättades redan i februari 1976.

Sverige stödde landets befrielsekamp, och under det angolanska inbördeskriget 1975-2002 var Sverige en av de största biståndsgivarna. Med anledning av den mycket snabba ekonomiska utvecklingen i Angola avvecklades det svenska biståndet under 2000-talet. Angola var en av Sveriges viktigaste exportmarknader i Afrika i slutet av 1980-talet, men under kriget minskade den svenska exporten gradvis. Efter krigsslutet har den svenska exporten till landet åter börjat ta fart. Sverige har en ambassad, vars kansli är samlokaliserad med Norges. Ambassadens uppgift är bland annat att stärka relationerna mellan Sveriges och Angolas regeringar och mellan invånare, organisationer och företag i de båda länderna. Ambassaden är främst inriktad på att främja Sverige och handelsfrämjande verksamhet. Den svenska representationen består av en ambassadör. Angola har en ambassad i Stockholm.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Angola

Prenumerera

Totalt 27 träffar.