Burkina Faso

Situationen i Burkina Faso har under de senaste åren varit omvälvande. De politiska oroligheterna i landet 2014–15 genererade en demokratisk övergång, men också ekonomiska och säkerhetsrelaterade förändringar.

Sverige har sedan år 2001 ett omfattande utvecklingssamarbete med Burkina Faso. Strategin för det svenska utvecklingssamarbetet med Burkina Faso uppgår till 1500 miljoner kronor för perioden 2018–2022. Svenskt utvecklingssamarbete med Burkina Faso inom ramen för denna strategi ska bidra till ökad respekt för mänskliga rättigheter, utveckling av institutionell kapacitet, ökad motståndskraft mot kriser och katastrofer, miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling och förbättrade möjligheter till hållbar försörjning. Burkina Fasos egna prioriteringar, bl.a. uttryckta i den nationella utvecklingsstrategin PNDES (Plan National de Développement Economique et Social), ska utgöra en viktig utgångspunkt för genomförandet av strategin.

Sverige öppnade 2010 ambassad i Burkina Fasos huvudstad, Ouagadougou. Genom beslut att öppna ambassad uppgraderades det sektionskontor för utvecklingssamarbete som då fanns i Ouagadougou. Den svenska ambassadören är sidockrediterad från Mali.

Sveriges export till Burkina Faso är blygsam och utgörs främst av verkstadsprodukter. Sveriges import från Burkina Faso är försumbar och mycket få svenska turister besöker Burkina Faso.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Burkina Faso

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 10 träffar.