Etiopien

Sveriges relationer med Etiopien går tillbaka till 1800-talet, då svenska missionärer verkade i landet. Etiopien blev 1954 Sveriges första biståndsland. Den bilaterala relationen idag spänner över regionala och internationella frågor, handel, investeringar och näringslivskontakter, miljö/klimat och utvecklingssamarbete.

Den stora etiopiska diasporan i Sverige utgör ytterligare en länk mellan våra länder. Flera svenska enskilda organisationer, inklusive Svenska Kyrkan, är aktiva i Etiopien. Flera svenska företag är likaså verksamma i Etiopien. Den starka ekonomiska utvecklingen i landet sammantaget med pågående reformer innebär god potential för ökade ekonomiska förbindelser. Sveriges utvecklingssamarbete med Etiopien är inriktat mot demokrati och mänskliga rättigheter, klimat och miljö samt affärsklimat och social trygghet.

Sverige representeras i Etiopien av ambassaden i Addis Abeba och Etiopien representeras i Sverige av sin ambassad i Stockholm. Sveriges ambassadör i Etiopien är även ackrediterad till Afrikanska unionen, som har sitt högkvarter i Addis Abeba, liksom till grannlandet Djibouti samt till IGAD (Inter-Governmental Authority on Development), den regionala organisationen för Afrikas Horn.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Etiopien

Prenumerera

Totalt 64 träffar.