Kenya

Sverige har diplomatiska relationer med Kenya sedan 1964 och har under den tiden haft diverse utvecklingsprogram i landet. Sverige var under 1990-talet en frispråkig kritiker av den dåvarande regeringen och påtalade kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Sedan demokratiseringen i början av 1990-talet har förbindelserna varit omfattande.

Handeln mellan Sverige och Kenya ökar sakta. Det som främst importeras till Sverige är frukt, snittblommor, te och kaffe. Exporten består mestadels av papper, maskiner, medicinsk utrustning och fordon. Ett femtiotal svenskrelaterade företag finns i landet, inklusive Ericsson, Volvo, Tetra Pak, Sandvik och Opibus. Flera små svenska företag inom bland annat miljösektorn har visat intresse för Kenya och den östafrikanska regionen.

Sverige har en strategi för utvecklingssamarbetet med Kenya som gäller under åren 2016–2020. De övergripande målen för Sveriges bistånd till Kenya är att bidra till en förbättrad miljö, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft, en demokratisk samhällsutveckling samt förbättrade möjligheter till försörjning för fattiga människor. Utvecklingssamarbetet ska även bidra till att förebygga konflikter i det kenyanska samhället. Samarbetet ska vidare stödja en övergång från utvecklingssamarbete till bredare ekonomiska relationer. I genomförandet av strategin ska Sverige därför verka för att Kenya stärker förutsättningarna för inhemsk resursmobilisering, internationell handel och investeringar. Strategin omfattar totalt 1750 miljoner kronor.

Sverige har en ambassad i Nairobi med utsända från bl a Utrikesdepartement och Sida. Flera svenska andra aktörer, myndigheter och organisationer har kontor i Nairobi, bland annat Business Sweden och Swedfund.

 

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Kenya

Prenumerera

Totalt 52 träffar.